Skip navigation

 

Výstavy

Muzeum Horn - stálé expozice

Muzeum Horn – stálé expozice

Maderovo muzeum – Selské pracovní nástroje a zemědělská technika Sbírku zemědělských přístrojů si návštěvníci mohou prohlédnout v impozantní stodolové přístavbě, vybudované kolem roku 1980.

Maderovo muzeum se momentálně zcela přebudovává a stane se základem „kompetenčního centra pro historickou zemědělskou techniku“, které zde v současné době vzniká. Pravěk – od doby ledové po dobu železnou V šesti místnostech jsou prezentovány nejvýznamnější nálezy z regionu, které z převážné části vykopal a shromáždil zakladatel muzea Josef Höbarth. Historie města Horn a zdejšího regionu Historie města Hornu je vizualizována a ožívá v mnoha modelech, mapách a na četných fotografiích.

Době reformace a katolické reformaci ve Waldviertelu se věnuje výstava v kapli bývalého městského špitálu.

Jan Jiří Grasel- dokumentace Život hejtmana lupičů Jana Jiřího Grasela (1790–1818), popraveného v roce 1818, tvoří jádro dokumentace ve staré městské věži.

Hornská Křišťálová klenbovní místnost V klenbovní místnosti jsou prezentovány nejkrásnější minerály z Waldviertelu ze sbírky Amanda Körnera.

Nowakova antická sbírka Tato pozoruhodná sbírka objektů z antického středomoří pochází od Arthura Nowaka, důstojníka c.k. armády, který se na stará kolena přestěhoval do Hornu.

Výstavní hala