Skip navigation

 

Pravěk

od doby ledové po dubu železnou


Pravěk – od doby ledové po dobu železnou

V šesti místnostech je prezentována významná pravěká sbírka Muzea Horn – a tím téměř 30000 let dějin lidstva. O základ fundu se zasloužil vášnivý sběratel a zakladatel muzea Josef Höbarth. Ukázkovým exponátem z místnosti věnované době ledové je třímetrový mamutí kel z Großweikersdorfu. Přechod od společnosti lovců a sběračů k zemědělské společnosti – neolitická revoluce – probíhala ve střední Evropě před přibližně 7 500 lety. Nejstarší zbytky obilí, malované hliněné nádoby, tkalcovské stavy, četné modly (hliněné sošky žen) a mnoho dalších nálezů názorně dokumentují změnu způsobu života.

Vrcholem jsou archeologické nálezy z hrobů z doby bronzové z okolí Baierdorfu (např. meče, nákladně zdobené nože a jehlice, žebrované náramky a jantarové perly). Z tohoto období pochází také tak zvaná „ropuchožena“ z Maissau: na břišní straně hliněné ropuchy lze rozeznat ženskou postavu se zvýrazněnými symboly ženského pohlaví.  Z doby železné pochází bohaté nálezy z hrobů z Maiersche.

Vypalovací pec z Baierdorfu je výstavním kusem naprosto mimořádným, jelikož ji celou vykopal Josef Höbarth.

Josef_Hoebarth_kl.jpg